Luontaistuntijan verkkokauppa uudistui!

HYVÄN OLON VERKKOKAUPPA

Ohitus pääsisältöön »

Etsi sivustolta

Terveysväitteet ravintolisissä

Ravintolisät ovat elintarvikkeita ja siksi niiden markkinointia koskevat samat säädökset kuin elintarvikkeita. EU:n säädös elintarvikkeita koskevista ravitsemus-* ja terveysväitteistä** on astunut voimaan 2007. Se kattaa elintarvikkeiden ja näin myös lisäravinteiden pakkausmerkinnät, esillepanon ja mainonnan.

Asetus määrittelee yhteiset säännöt, joiden perusteella tuotteille voidaan myöntää terveysväittämiä. Lähtökohtana on, että terveysväitteiden taustalla on tieteellinen näyttö. Väittämiä valvoo EFSA eli Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen. Evira toimii meillä Suomessa välikätenä, toimittaen väitehakemukset EFSAlle arvioitavaksi.

Sallitun terveysväitteen käyttö markkinointiviestinnässä edellyttää, että tuote täyttää väitettä koskevan ravintoaineen osalta tietyt vaatimukset. Esimerkiksi ainesosaa on oltava tuotteessa riittävä määrä, jolla terveyshyöty voidaan saavuttaa. Määrät perustuvat laissa säädeltyihin raja-arvoihin.

Tämän terveysväittämäasetuksen johdosta voimme verkkokaupassa myytävien tuotteiden kohdalla kertoa vain sallittuja terveysväittämiä. Tuotteella saattaa hyvinkin olla paljon muitakin hyödyllisiä vaikutuksia, mutta niistä emme voi verkkokaupassa kertoa.

*Ravitsemusväite tarkoittaa elintarvikkeen sisältöön liittyvää terveydelle edullista ominaisuutta esim. runsaskuituinen.

**Terveysväitteellä tarkoitetaan tuotteen sisältämän ainesosan hyödyllistä vaikutusta terveydelle esim. D-vitamiini edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa.

Lisätietoa ravintolisätiedotuksen sivuilta